Umowa o dzieło

Ta umowa o dzieło posiada opcję przeniesienia praw autorskich z Wykonawcy na Zamawiającego.

Wszystkie pola są opcjonalne. Jeśli jakieś pole pozostanie puste to w jego miejsce, zależnie od rodzaju danych, pojawi się wykropkowanie lub nic się nie pokaże.

image/svg+xml

Czy prawa autorskie do dzieła będą przekazane Zamawiającemu?

image/svg+xml

Umowa podpisana w: np. Krakowie

image/svg+xml

Zamawiający usługę

image/svg+xml

Wykonawca usługi

Przedmiot umowy
Termin i sposób wykonania umowy
image/svg+xml

Czy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy jakieś materiały i/lub narzędzia?

image/svg+xml

Termin przekazania przez Zamawiającego materiałów i/lub narzędzi Wykonawcy

image/svg+xml

Wyszczególnienie materiałów i/lub narzędzi przekazywanych przez Zamawiającego dla Wykonawcy dzieła.

image/svg+xml

Czy Wykonawca może przekazać wykonie dzieła innej osobie?

Wynagrodzenie
image/svg+xml

Wpisz liczbę dni

image/svg+xml

Forma przekazania wynagrodzenia Wynawcy.

Postanowienia końcowe
image/svg+xml

Ewentualne spory rozpoznawane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego czy Wykonawcy?