Postaw mi kawę na buycoffee.to

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to umowa rezultatu. Istotne jest w niej dzieło, a więc konkretny efekt pracy wykonawcy. Mniej ważne jest w jaki sposób zadanie zostanie wykonane. Umowę taką można wykorzystać w przypadku gdy chcemy dać do wykonania np. meble, projekt budynku, ogrodzenie, logotyp, napisać artykuł. Tutaj znajduje się dokładniejszy opis umowy o dzieło.


Ta umowa o dzieło posiada opcję przeniesienia praw autorskich z Wykonawcy na Zamawiającego.


Wszystkie pola są opcjonalne. Jeśli jakieś pole pozostanie puste to w jego miejsce, zależnie od rodzaju danych, pojawi się wykropkowanie lub nic się nie pokaże.

Numer umowy, prawa autorskie
image/svg+xml
Czy prawa autorskie do dzieła będą przekazane Zamawiającemu?
Data i miejsce zawarcia umowy
image/svg+xml
Umowa podpisana w: np. Krakowie
Strony umowy
image/svg+xml
Zamawiający usługę
image/svg+xml
Wykonawca usługi
Przedmiot umowy
Termin i sposób wykonania umowy
image/svg+xml
Czy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy jakieś materiały i/lub narzędzia?
image/svg+xml
Czy Wykonawca może przekazać wykonie dzieła innej osobie?
Wynagrodzenie
image/svg+xml
Wpisz liczbę dni
image/svg+xml
Forma przekazania wynagrodzenia Wykonawcy.
Postanowienia końcowe
image/svg+xml
Ewentualne spory rozpoznawane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego czy Wykonawcy?
Idź na górę strony Idź na dół strony