Kolorystyka strony:
Blue
Dark
Wesprzyj rozwój:

Wybierz dokument

 • Umowa o dzieło
 • Umowa zlecenie
 • Umowa o pracę

  w opracowaniu

 • Umowa o dzieło

  Umowa o dzieło to umowa rezultatu. Istotne jest w niej dzieło, a więc konkretny efekt pracy wykonawcy. Mniej ważne jest w jaki sposób zadanie zostanie wykonane. Umowę taką można wykorzystać w przypadku gdy chcemy dać do wykonania np. meble, projekt budynku, ogrodzenie, logotyp, napisać artykuł. Tutaj znajduje się dokładniejszy opis umowy o dzieło.


  Ta umowa o dzieło posiada opcję przeniesienia praw autorskich z Wykonawcy na Zamawiającego.


  Wszystkie pola są opcjonalne. Jeśli jakieś pole pozostanie puste to w jego miejsce, zależnie od rodzaju danych, pojawi się wykropkowanie lub nic się nie pokaże.

  image/svg+xml

  Czy prawa autorskie do dzieła będą przekazane Zamawiającemu?

  Data i miejsce zawarcia umowy
  image/svg+xml

  Umowa podpisana w: np. Krakowie

  Strony umowy
  image/svg+xml

  Zamawiający usługę

  image/svg+xml

  Wykonawca usługi

  Przedmiot umowy
  Termin i sposób wykonania umowy
  image/svg+xml

  Czy Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy jakieś materiały i/lub narzędzia?

  image/svg+xml

  Termin przekazania przez Zamawiającego materiałów i/lub narzędzi Wykonawcy

  image/svg+xml

  Wyszczególnienie materiałów i/lub narzędzi przekazywanych przez Zamawiającego dla Wykonawcy dzieła.

  image/svg+xml

  Czy Wykonawca może przekazać wykonie dzieła innej osobie?

  Wynagrodzenie
  image/svg+xml

  Wpisz liczbę dni

  image/svg+xml

  Forma przekazania wynagrodzenia Wykonawcy.

  Postanowienia końcowe
  image/svg+xml

  Ewentualne spory rozpoznawane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego czy Wykonawcy?