Postaw mi kawę na buycoffee.to

Wniosek o urlop

Przepisy nie precyzują, w jakiej formie trzeba zwrócić uwagę na urlop, ale w rzeczywistości uważa się, że pracownik zazwyczaj składa pisemny wniosek o urlop.

Wniosek o udzielenie urlopu pracownik przekazuje bezpośrednio pracodawcy lub przełożonemu w odpowiednim dziale lub oddziale firmy, w zależności od jej struktury organizacyjnejJednak złożenie takiego wniosku nie gwarantuje automatycznie możliwości skorzystania z urlopu w wybranym terminie.

Pracodawca musi zatwierdzić ten wniosek i wyrazić zgodę na udzielenie urlopu, co zazwyczaj dokonuje się poprzez podpisanie formularza lub inny dokumentu związanego z urlopem. Dopiero wtedy pracownik ma prawo korzystać z urlopu zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Wszystkie pola są opcjonalne. Jeśli jakieś pole pozostanie puste to w jego miejsce, zależnie od rodzaju danych, pojawi się wykropkowanie lub nic się nie pokaże.

Nagłówek
image/svg+xml
Dział przedsiębiorstwa - opcjonalnie
Rodzaj urlopu
Termin urlopu
Telefony i akcesoria - sprawdź na Ceneo
Idź na górę strony Idź na dół strony