Postaw mi kawę na buycoffee.to

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to umowa starannego działania. Cechą tych umów jest to, że efekt może być trudny do określenia lub może mieć on mniejsze znaczenie. Taka umowa przydaje się w przypadku zlecania np. opieki nad dziećmi, sprzątania, roznoszenia ulotek. Pod tym linkiem znajduje się dokładniejszy opis umowy zlecenia.

Data i miejsce zawarcia umowy
image/svg+xml
Umowa podpisana w: np. Krakowie.
Strony umowy
image/svg+xml
a) OSOBA FIZYCZNA: imię, nazwisko, adres, seria i numer dowodu tożsamości i pesel.
b) PRZEDSIĘBIORCA: pkt a + dodatkowo: nazwa firmy, NIP.
c) OSOBA PRAWNA: pkt b + dodatkowo: KRS, osoby upoważnione do reprezentowania.
image/svg+xml
a) OSOBA FIZYCZNA: imię, nazwisko, adres, seria i numer dowodu tożsamości i pesel.
b) PRZEDSIĘBIORCA: pkt a + dodatkowo: nazwa firmy, NIP.
c) OSOBA PRAWNA: pkt b + dodatkowo: KRS, osoby upoważnione do reprezentowania.
Przedmiot umowy
image/svg+xml
Opis czynności, które mają być wykonane.
Czas trwania umowy
image/svg+xml
Czas w jakim będzie wykonywane zlecenie.
Wypowiedzenie umowy
image/svg+xml
Np.: 1 miesiąc, 14 dni, itp.
Wynagrodzenie
image/svg+xml
Termin w jakim Zleceniobiorca powinien otrzymać wynagrodzenie od Zleceniobiorcy.
image/svg+xml
Sposób przekazania wynagrodzenia Wykonawcy.
Postanowienia końcowe
image/svg+xml
Ewentualne spory rozpoznawane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego czy Wykonawcy?
Idź na górę strony Idź na dół strony