Kolorystyka strony:
Blue
Dark
Wesprzyj rozwój:

Wybierz dokument

 • Umowa o dzieło
 • Umowa zlecenie
 • Umowa o pracę

  w opracowaniu

 • Umowa zlecenie

  Umowa zlecenie to umowa starannego działania. Cechą tych umów jest to, że efekt może być trudny do określenia lub może mieć on mniejsze znaczenie. Taka umowa przydaje się w przypadku zlecania np. opieki nad dziećmi, sprzątania, roznoszenia ulotek. Pod tym linkiem znajduje się dokładniejszy opis umowy zlecenia.

  Data i miejsce zawarcia umowy
  image/svg+xml

  Umowa podpisana w: np. Krakowie.

  Strony umowy
  image/svg+xml

  a) OSOBA FIZYCZNA: imię, nazwisko, adres, seria i numer dowodu tożsamości i pesel.
  b) PRZEDSIĘBIORCA: pkt a + dodatkowo: nazwa firmy, NIP.
  c) OSOBA PRAWNA: pkt b + dodatkowo: KRS, osoby upoważnione do reprezentowania.

  image/svg+xml

  a) OSOBA FIZYCZNA: imię, nazwisko, adres, seria i numer dowodu tożsamości i pesel.
  b) PRZEDSIĘBIORCA: pkt a + dodatkowo: nazwa firmy, NIP.
  c) OSOBA PRAWNA: pkt b + dodatkowo: KRS, osoby upoważnione do reprezentowania.

  Przedmiot umowy
  image/svg+xml

  Opis czynności, które mają być wykonane.

  Czas trwania umowy
  image/svg+xml

  Czas w jakim będzie wykonywane zlecenie.

  Wypowiedzenie umowy
  image/svg+xml

  Np.: 1 miesiąc, 14 dni, itp.

  Wynagrodzenie
  image/svg+xml

  Termin w jakim Zleceniobiorca powinien otrzymać wynagrodzenie od Zleceniobiorcy.

  image/svg+xml

  Sposób przekazania wynagrodzenia Wykonawcy.

  Postanowienia końcowe
  image/svg+xml

  Ewentualne spory rozpoznawane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego czy Wykonawcy?