Kolorystyka strony:
Blue
Dark
Wesprzyj rozwój:

Wybierz dokument

 • Umowa zlecenie
 • Umowa o dzieło
 • Umowa o pracę
 • Umowa o pracę

  Zawarcie umowy o pracę oznacza zobowiązanie pracownika do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym. Pracodawca zobowiązuje się do wynagrodzenia pracownika za pracę.
  Miejscowość, data
  Rodzaj umowy
  Dane pracodawcy
  image/svg+xml

  Jeśli występuje.

  Dane pracownika
  image/svg+xml

  Jeśli występuje.

  Warunki zatrudnienia
  image/svg+xml

  Należy podać stanowisko służbowe, pełnioną funkcję, czy zawód, w którym zatrudniamy pracownika.

  image/svg+xml

  Należy wskazać miejsce, w którym pracownik będzie świadczył pracę np. siedzibę pracodawcy, oddział pracodawcy.

  image/svg+xml

  Np. pełny etat, pół etatu itd.

  image/svg+xml

  Należy podać wynagrodzenie zasadnicze, przysługujące pracownikowi dodatki np. funkcyjny, premie i inne dodatki określone w przepisach o wynagrodzeniu, układzie zbiorowym.

  image/svg+xml

  Ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku, o którym mowa w art. 151 § 1 Kodeksu pracy. Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy.