Postaw mi kawę na buycoffee.to

Umowa o pracę

Zawarcie umowy o pracę oznacza zobowiązanie pracownika do wykonania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym. Pracodawca zobowiązuje się do wynagrodzenia pracownika za pracę.
Miejscowość, data
Rodzaj umowy
Dane pracodawcy
image/svg+xml
Jeśli występuje.
Dane pracownika
image/svg+xml
Jeśli występuje.
Warunki zatrudnienia
image/svg+xml
Należy podać stanowisko służbowe, pełnioną funkcję, czy zawód, w którym zatrudniamy pracownika.
image/svg+xml
Należy wskazać miejsce, w którym pracownik będzie świadczył pracę np. siedzibę pracodawcy, oddział pracodawcy.
image/svg+xml
Np. pełny etat, pół etatu itd.
image/svg+xml
Należy podać wynagrodzenie zasadnicze, przysługujące pracownikowi dodatki np. funkcyjny, premie i inne dodatki określone w przepisach o wynagrodzeniu, układzie zbiorowym.
image/svg+xml
Ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku, o którym mowa w art. 151 § 1 Kodeksu pracy. Dotyczy umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Idź na górę strony Idź na dół strony